شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی